Tietoa Kivattarista

 Kuhmon Kivattaret ry on perustettu v. 1958. Seura kuuluu Suomen Voimisteluliitto ry:n sekä on Kainuun Liikunnan jäsenjärjestö. Kivattaret tekevät yhteistyötä em. lisäksi myös Kuhmon kaupungin ja paikallisten yritysten sekä muiden kuhmolaisten seurojen kanssa. Jäseniä seurassa on n. 200 (v. 2023). 

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa jäsenistön keskuudessa liikuntakasvatustyötä edistämällä harrasteliikuntaa niin, että mahdollisimman moni voisi harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa eri toiminta- ja tavoitetasoilla. Painopisteet ovat aikuisten monipuolisen kuntoliikunnan harrastamisen sekä lasten ja nuorten liikunnan ilon tukemisessa. Olemme aikuisliikunnan Tähtiseura. 

Kivattaret pitää huolen ohjaamisen laadusta kouluttamalla ohjaajiaan säännöllisesti. Kaikki ohjaajat suorittavat vähintään Voimisteluliiton 1-tason ohjaajakoulutuksen tai heillä on muu liikunta-alan peruskoulutus. 

Kivattarien arvoissa (laadukkuus, helppo saavutettavuus, monipuolisuus), missiossa (Järjestää monipuolisia kuntourheilu- ja liikuntamahdollisuuksia kaikille, kouluttaa uusia ja vanhoja ohjaajia sekä johtokunnan jäseniä, 
osallistuu erilaisiin tempauksiin ja näytöksiin) ja visiossa (tulevaisuuden toimintaa ohjaa Tähtiseurasertifikaatti, toiminnassamme pyritään huomioimaan alueellinen väestökehitys, yhteistyön merkittävä lisääminen kaupungin, muiden seurojen ja alueellisten toimijoiden kanssa). Strategiassa tähdätään tulevaan kolmannen sektorin järjestämään kansalaisten ennaltaehkäisevään liikuntakasvatustyöhön. 

Seuran viestintä tapahtuu ensisijaisesti sosiaalisen median (ig, fb), kotisivujen ja sähköpostin välityksellä. Lisäksi ilmoitamme tapahtumista tarvittaessa paikallislehdessä. 

TOIMINTAOHJE EPÄASIALLISEN KÄYTÖKSEN TAPAUKSISSA

Seuramme toiminta pyritään pitämään avoimena ja tavoitteena on, että toiminnassa ei esiinny minkäänlaista epäasiallista käytöstä. Joskus kuitenkin voi vuorovaikutus-tilanteissa tulla erimielisyyksiä tai väärinymmärryksiä, joihin kannattaa heti puuttua. Näitä tilanteita varten on toimintaohjeet, joissa edetään lähtien ensimmäiseltä tasolta, jolta toivottavasti ratkaisu jo löytyy. Jokaiseen yhteydenottoon suhtaudutaan vakavasti ja kaikki asiat käsitellään luottamuksellisesti.

PÄIHTEETTÖMYYSSUUNNITELMA

Seuramme on päihteetön urheiluseura, jonka kaikki järjestämät tilaisuudet ja matkat ovat päihteettömiä. Päihteettömyys koskee kaikkia seuran toimintaan osallistuvia henkilöitä: harrastajia, harrastajien vanhempia, ohjaajia ja seuran hallitusta. Ohjaajat ja seuran muut aikuiset ymmärtävät vastuunsa toimiessaan esimerkkinä lapsille ja nuorille. Päihteiksi luetaan tupakkatuotteet, alkoholi ja huumausaineet. Emme suosittele myöskään energiajuomien käyttöä seuran toiminnassa.

Jos päihteidenkäyttöä havaitaan, käsitellään asia seuran toimintaohjeen mukaisesti tai muulla tilanteeseen sopivalla tavalla.

Miten toimia, jos huomaan tai kohtaan epäasiallista käytöstä tai päihteiden käyttöä?

Et ole yksin -on Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteishanke, jonka päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää kiusaamista, seksuaalisen häirinnän ja kaikenlaisen väkivallan kokemuksia urheilussa. Hanke auttaa epäasiallisen käytöksen, häirinnän, väkivallan tai kiusaamisen kohteeksi joutunutta ja hänen läheisiään.

Et ole yksin -palvelu on kaikkien jäsenten, huoltajien ja toimijoiden käytettävissä. https://www.etoleyksin.fi/

                                                              VOIMISTELIJAN POLKU